Política de dades i normes d’ús

VEURE EL MAPA

Política de dades i normes d’ús

Tornallom obté dades de caràcter personal de les usuàries que s’han registrat al web o subscrit al seu butlletí.

Quines dades personals tractem?

Tornallom només tracta les teves dades de caràcter personal. Les dades que tractem per a les finalitats legítimes, que posteriorment t’expliquem, són:

– En el cas d’usuàries registrades, totes aquelles dades que ens facilitis al teu perfil
– En el cas d’iniciatives, dades necessàries per a fer visible el teu perfil al nostre lloc web (Nom de la iniciativa, nom de la persona de contacte, correu electrònic, telèfon i adreça postal) i per a avaluar els criteris de Pam a pam.

Amb quin objectiu tractem les teves dades personals?

Duem a terme algunes d’aquestes accions que impliquen el tractament de dades de les nostres usuàries registrades, activistes i iniciatives mapades:

  • Mostrar a les persones que integren la comunitat Tornallom en la pàgina Comunitat (no es mostra el correu electrònic)
  • Enviar informació sobre Tornallom via butlletí electrònic, correu postal o electrònic, fins i tot quan la nostra relació hagi acabat, excepte que es manifesti el contrari de manera explícita.
  • Invitar a actes o esdeveniments organitzats per Tornallom.
  • Realitzar enquestes de satisfacció.
  • Elaboració de diagnosis sobre l’Economia Social i Solidària

A més tractem les teves dades per a l’enviament, fins i tot per mitjans electrònics, de comunicacions promocionals d’activitats i iniciatives similars a aquelles en que has participat anteriorment. Si t’oposes a rebre aquests tipus de comunicacions promocionals, ara o en qualsevol altre moment, pots enviar un correu electrònic a l’adreça de la Delegada o del Delegat de Protecció de Dades (hola@tornallom.org).

Les dades personals de contacte (correu electrònic) enregistrades a Tornallom només són accessibles per a les persones administradores de la web (l’equip tècnic). En cap cas es facilitarà aquesta base de dades a tercers sense consulta prèvia.

Per què tractem les teves dades personals?

El tractament de les teves dades personals referents al manteniment de la teva relació amb Tornallom, com a usuària registrada, activista o iniciativa mapada, està legitimat perquè és deriva de les obligacions contractuals de l’esmentada relació. El tractament de les teves dades personals per a l’enviament d’informació promocional sobre activitats, campanyes o iniciatives de Tornallom similars a les que ja has participat, respon a un interès legítim del projecte i està autoritzat per la normativa vigent.

Per què podem facilitar les teves dades a terceres persones?
Les dades personals de les usuàries de la web no se cedeixen a terceres persones. Si en el futur Tornallom realitzés alguna cessió de dades personals, en faria la consulta prèvia oportuna.

Les dades de les entitats són utilitzades per a fer anàlisis agregats sempre sota la supervisió de l’equip tècnic de Tornallom.

Quins són els teus drets?

Pots exercir el dret d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, limitació i/o oposició al tractament, a través de les adreces indicades. Si consideres que el tractament de les teves dades personals vulnera la normativa o els teus drets de privacitat, pots presentar una reclamació, pots adreçar-te a la nostra Delegada Protecció de Dades (a través de hola@tornallom.org) o la Agencia Española de Protección de Datos, tant a la seu electrònica com per correu postal. Les dades personals es conservaran mentre es mantingui la relació amb Tornallom i, després de finalitzada la relació per la raó que sigui, durant els terminis de prescripció legal que siguin d’aplicació. En aquest supòsit, es tractaran només a efectes d’acreditar el compliment de les nostres obligacions legals i contractuals. Acabats els esmentats terminis de prescripció, les teves dades seran eliminades o alternativament anonimitzades.

Quins són els teus deures?
Com a usuària registrada de Tornallom, acceptant aquestes normes d’ús et compromets a no facilitar informació de la base de dades de Tornallom a terceres persones fora del projecte així com a contactar amb les iniciatives per a fins aliens al projecte Tornallom.