Tornallom

VEURE EL MAPA

Tornallom

Què és

D’una banda, Tornallom és un mapa col·laboratiu d’iniciatives econòmiques solidàries al País Valencià. En ell, podem trobar organitzacions, col·lectius, empreses, cooperatives, etc que segueixen valors ètics com a clau per a la transformació social.

Tornallom està basat en l’experiència del Pam a Pam en Catalunya i utilitza una sèrie de criteris vinculats a l’economia social i solidària com la sostenibilitat i cura de l’equip o la comunitat, l’impacte social en l’entorn o l’impacte ambiental. Es per això que es tracta també d’una eina d’avaluació molt útil gràcies a la trajectòria de fiabilitat i rigorositat que reprodueix del Pam a Pam.

Però no sols és un mapa i una eina d’avaluació de criteris ètic i solidaris. Tornallom també pretén ser una comunitat activista oberta i motivada a participar, fer sinergies i articular vora al món de l’economia social i solidària (ESS)

Per què tornallom?

Tornallom és una paraula tradicional valenciana que es refereix a la manera natural de treballar en comunitat per a realitzar moltes labors del camp o de l’entorn rural que alimenten i donen vida als nostres pobles. La tornallom necessita de moltes mans, d’un treball en equip coordinat; implica molt d’aprenentatge i requereix motivació, solidaritat, cures i sobretot reciprocitat.

En altres llengües també trobem altres paraules semblants a Tornallom* per designar aquestes feines en equip orientades al procomú:

auzolan en euskera,
a vecinal en aragonés,
facendera en lleonés,
sestaferia en asturià,
roga en gallec,
a cumuña en càntabre,
treball a jova en català,
a vediau en aranés…
i tot i que no és un terme molt conegut, també andecha en castellà.

Què hi trobaràs

El mapa col·laboratiu és l’essència de Tornallom. És l’espai web on es mostren tots els resultats de les entrevistes que realitza la comunitat d’activistes, les aixadetes, i on la ciutadania pot trobar les alternatives que busca.

En el mapa es poden trobar iniciatives de 15 sectors econòmics. Totes elles han estat entrevistades en profunditat seguint un qüestionari que conté 15 criteris amb els que avaluem l’economia social i solidària. Cadascun d’aquests criteris pot complir-se o no; el criteri per a poder ser visibilitzat al Tornallom és complir la meitat més un dels criteris. Com podreu apreciar en les fitxes de cada iniciativa, cada criteri es pot acomplir en diferents graus de l’1 al 5 que ens permeten posar en valor des de bones praxis incipients fins a l’excel·lència i les iniciatives referents en cadascun dels aspectes que s’avaluen.

Qui ha fet i fa possible tornallom?

Tornallom està basat en l’experiència de Pam a Pam a Catalunya i utilitza una sèrie de criteris vinculats a l’economia social i solidària.