Política de privacitat

VEURE EL MAPA

Política de privacitat

Tornallom obté dades de caràcter personal de les usuàries que s’han registrat al web o subscrit al seu butlletí.

Quines dades personals tractem?

Tornallom només tracta les teves dades de caràcter personal. Les dades que tractem per a les finalitats legítimes, que posteriorment t’expliquem, són:

– En el cas d’usuàries registrades, dades necessàries per tal de mantenir el contacte amb tu (nom i correu electrònic).
– En el cas d’iniciatives, dades necessàries per a fer visible el teu perfil al nostre lloc web (Nom de la iniciativa, nom de la persona de contacte, correu electrònic, telèfon i adreça postal).

De la mateixa manera, tractarem les dades addicionals que voluntàriament ens facilitis en el futur, incloses aquelles que ens aportis a través de les xarxes socials o alguna altra aplicació. La privacitat de les dades que has posat a internet depèn de la teva pròpia configuració de privacitat, de l’ús de les xarxes socials i de les mateixes polítiques de privacitat de cada xarxa social o de cada aplicació; per aquesta raó et recomanem que llegeixis les condicions i termes de servei de les xarxes abans de facilitar-nos les dades.

Amb quin objectiu tractem les teves dades personals?

Tornallom és una eina col·lectiva que mostra que existeix una economia al servei de les persones, fa visibles les iniciatives d’economia social i solidària i col·labora a la seva articulació al País Valencià i elabora diagnòstics de les diferents pràctiques transformadores. També forma en ESS a una comunitat oberta de persones, la comunitat de Tornallom. Per donar suport a la nostra missió, duem a terme algunes d’aquestes accions que impliquen el tractament de dades de les nostres usuàries registrades, activistes i iniciatives mapades:

-Enviar informació sobre Tornallom via butlletí electrònic, correu postal o electrònic, fins i tot quan la nostra relació hagi acabat, excepte que es manifesti el contrari de manera explícita.
– Invitar a actes o esdeveniments organitzats per Tornallom.
– Realitzar enquestes de satisfacció.
– Portar a terme activitats bàsiques d’elaboració de perfils, fonamentats en la informació que ens has proporcionat directament i destinades a assegurar l’adequada gestió de les anteriors activitats.
– Elaboració de diagnosis sobre l’Economia Social i Solidària

A més tractem les teves dades per a l’enviament, fins i tot per mitjans electrònics, de comunicacions promocionals d’activitats i iniciatives similars a aquelles en que has participat anteriorment. Si t’oposes a rebre aquests tipus de comunicacions promocionals, ara o en qualsevol altre moment, pots enviar un correu electrònic a l’adreça de la Delegada o del Delegat de Protecció de Dades (hola@tornallom.org).

Les dades personals enregistrades a Tornallom només són accessibles per a les persones administradores de la web (l’equip tècnic). En cap cas es facilitarà aquesta base de dades a tercers sense consulta prèvia.

Per què tractem les teves dades personals?

El tractament de les teves dades personals referents al manteniment de la teva relació amb Tornallom, com a usuària registrada, activista o iniciativa mapada, està legitimat perquè és deriva de les obligacions contractuals de l’esmentada relació. El tractament de les teves dades personals per a l’enviament d’informació promocional sobre activitats, campanyes o iniciatives de Tornallom similars a les que ja has participat, respon a un interès legítim del projecte i està autoritzat per la normativa vigent.

Per què podem facilitar les teves dades a terceres persones?
Les teves dades podran ser cedides només a Administracions públiques per a l’elaboració de diagnosis sobre Economia Social i Solidària.

Si en el futur Tornallom realitzés altres cessions de dades personals, en faria la consulta prèvia oportuna.

Quins són els teus drets?

Pots exercir el dret d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, limitació i/o oposició al tractament, a través de les adreces indicades. Si consideres que el tractament de les teves dades personals vulnera la normativa o els teus drets de privacitat, pots presentar una reclamació, pots adreçar-te a la nostra Delegada Protecció de Dades (a través de hola@tornallom.org) o la Agencia Española de Protección de Datos, tant a la seu electrònica com per correu postal. Les dades personals es conservaran mentre es mantingui la relació amb Tornallom i, després de finalitzada la relació per la raó que sigui, durant els terminis de prescripció legal que siguin d’aplicació. En aquest supòsit, es tractaran només a efectes d’acreditar el compliment de les nostres obligacions legals i contractuals. Acabats els esmentats terminis de prescripció, les teves dades seran eliminades o alternativament anonimitzades.