Per què hi trobem actualment 2 mapes d’ESS al País Valencià?

Potser aquesta pregunta encara no estiga del tot estesa, però abans o després, hem pensat que era important aclarir-la públicament. Als últims anys, des de REAS-PV (xarxa que aglutina a més de 30  entitats de l’economia social i solidària al País Valencià) s’ha estat impulsant un procés de treball amb multitud d’organitzacions per tal d’engegar… Llegir més

Potser aquesta pregunta encara no estiga del tot estesa, però abans o després, hem pensat que era important aclarir-la públicament.


Als últims anys, des de REAS-PV (xarxa que aglutina a més de 30  entitats de l’economia social i solidària al País Valencià) s’ha estat impulsant un procés de treball amb multitud d’organitzacions per tal d’engegar – des de la base – un mapa col·laboratiu que mostre les alternatives econòmiques i solidàries arran el nostre territori. El treball en xarxa, la intercooperació i la transparència han estat sempre valors fonamentals a l’hora de fer realitat aquest treball.


Des de juliol de 2016, per tal d’aprofitar la quantitat i qualitat del treball que venia fent-se a Catalunya des de 2013 i per desenvolupar sinergies, REAS va decidir replicar el model de Pam a Pam. De manera paral·lela l’ONG SETEM CV va iniciar un projecte  – finançat per la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació de la Generalitat Valenciana – per tal de dur a terme un Pam a Pam valencià treballant amb centres educatius i formant grups voluntaris de xinxetes en els principis de l’economia social solidària.


REAS-PV sempre ha tingut la voluntat de col·laborar, participar, i ser part activa en nodrir un mapa conjunt sobre l’ESS. Per això és que a finals de 2019 va intentar dur a terme un procés de facilitació amb SETEM CV per tal d’articular tots dos processos i poder intercooperar. Malauradament la confluència no va estar possible, i és per això que actualment hi trobem la coexistència de dos mapes d’entitats de l’ESS al nostre territori: un mapa basat en un projecte educatiu sobre l’ESS impulsat per SETEM (pamapampv.org), i un projecte social i col·laboratiu impulsat per les entitats de l’ESS a través de REAS-PV (tornallom.org). Esperem que, seguint els principis de cooperació de la carta de la Economia Solidària, aquesta confluència arribarà en un futur dotant així de major capacitat de transformació a aquest projecte.

Malgrat la importància dels dos vessants del projecte, ara per ara, el projecte Tornallom.org, com a eina i com a procés participatiu, segueix sent l’equivalent al projecte Pam a Pam de Catalunya impulsat per la XES (Xarxa d’Economia Solidària), i això fa que rebem el suport d’aquesta entitat com a projecte germà i que hi col·laborem de forma habitual per tal de compartir estratègies i avançar plegades:https://pamapam.org/ca/mapes-agermanats/.


A partir d’aquest 2020, continuarem sent coherents amb els nostres principis, aprenent i treballant de manera oberta i col·laborativa, fent xarxa per tal d’expandir el Tornallom.org per tot el País Valencià. Seguirem identificant, visibilitzant, aprenent i reflexionant sobre bones pràctiques i principis com la democràcia interna, el feminisme, la transparència o la participació, tots ells eixos de l’economia social i solidària. 


Estem convençudes que Tornallom pot ser una eina clau per a tots i totes, que ens ajude a transformar la nostra societat i construir relacions més justes. Si t’interessa l’economia social i solidària, si ja tens experiència com a xinxeta del Pam a Pam i t’abelleix intercooperar amb nosaltres, no dubtes a contactar-nos!Entre totes cal que fem un bon equip d’aixadetes (les xinxetes del Tornallom) per a llaurar el territori d’alternatives econòmiques i solidàries!


Equip de REAS-PV impulsor de Tornallom.org