Què vol dir “tornallom”?

Tornallom és una paraula tradicional valenciana que es refereix a la manera natural de treballar en comunitat per a realitzar moltes labors del camp o de l’entorn rural que alimenten i donen vida als nostres pobles. La tornallom necessita de moltes mans, d’un treball en equip coordinat; implica molt d’aprenentatge i requereix motivació, solidaritat, cures… Llegir més

Tornallom és una paraula tradicional valenciana que es refereix a la manera natural de treballar en comunitat per a realitzar moltes labors del camp o de l’entorn rural que alimenten i donen vida als nostres pobles. La tornallom necessita de moltes mans, d’un treball en equip coordinat; implica molt d’aprenentatge i requereix motivació, solidaritat, cures i sobretot reciprocitat.

En altres llengües també trobem altres paraules semblants a Tornallom* per designar aquestes feines en equip orientades al procomú…

auzolan en euskera,
a vecinal en aragonés,
facendera en lleonés,
sestaferia en asturià,
roga en gallec,
a cumuña en càntabre,
treball a jova en català,
a vediau en aranés…
i tot i que no és un terme molt conegut, també andecha en castellà.